Günümüzde bireylerde birçok vitamin eksikliği, kan değerleri düşüklüğü görülmekte ve bunlar zamanla hayatımızı olumsuz etkilemekte. Birçok hastalık teşhisi yapılan kan testleri sonucunda ortaya çıkmakta. Bunun yanı sıra ileride karşılaşabileceğiniz bazı sağlık sorunları da yine kan testleriyle belirlenmekte. Yenişehir Sağlık Merkezi olarak anlaşmalı olduğumuz laboratuvar ile bütün kan testlerinizi isterseniz sağlık merkezimizde isterseniz evinizde kan alarak yapmaktayız. İhtiyaç halinde idrar örnekleriniz de yine kliniğimiz aracılığı ile laboratuvara gönderilmektedir. Aşağıda bulunan testler, Sağlık merkezimiz tarfından yaptırılan testlerin bir kısmıdır. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Yenişehir Sağlık Merkezi Telefon: +90 216 31 40 112
• Tam Kan Sayımı,
• D vitamini,
• B1, B6, B12 ve diğer vitaminler,
• Açlık ve Tokluk kan şekeri (Glukoz)
• 3 aylık şeker düzeyi (HbA1C)
• İnsülin direnci (HOMA-IR)
• Kolesterol ve kan yağları (LDL, HDL, VLDL, Total Kolesterol ve Trigliserit)
• Serum demir düzeyi
• Enfeksiyon Parametreleri (CRP, Sedimentasyon vb)
• Karaciğer Enzimleriniz (AST-ALT),
• Pankreas Enziminiz (Amilaz)
• Evlilik raporu için gereken kan tahlilleri (AntiHIV,Anti HCV, AntiHBS, HbSAg, VDRL, Talasemi için Hemoglobin Elektroforezi)
• Gebelik testi (Beta HCG)
• Kanser Belirteçleri (CEA, CA 125, CA 19-9,CA 15-3,CA 72-4)
• Pıhtılaşma faktörleri (aPTT,PT,INR)
• Prostat problemlerinde PSA
• Tiroid fonksiyon bozukluklarında (SerbestT3, Serbest T4, TSH, Anti TPO)
• İdrar yolu enfeksiyonu (TİT)
• 24 Saatlik idrar (Protein, Kreatinin, Kreatinin Klirensi)
Her bireyin bilmesi gereken en önemli bilgilerden biri de kan grubudur. Özellikle kan kaybı yaşanan acil durumlarda kan grubunun bilinmesi hayati önem taşır. Bunun yanı sıra hastalıklara yatkınlık durumunu öğrenme, anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığını saptama, doğru beslenme şeklini ortaya koyma gibi birçok konuda bizlere yol göstericidir.
Ehliyet alırken, yenilerken veya iş başvurularınızda Yenişehir Sağlık Merkezi’ne gelerek 10 dakika içerisinde kan grubunuzu öğrenip kan grubu kartınızı alabilirsiniz.